ישורון

בית הכנסת כמנהג אשכנז

ע"י ישיבת פרנקפורט

הרב בן יעקב 25 בני ברק

ארון הקודש